Facebook

Verhoogde investeringsaftrek naar 25%

Door Vincent De Backer

29 juli 2020

Ondernemers maken minder investeringen door de huidige economische crisis, daarom heeft de overheid voorzien in een verhoogde investeringsaftrek van 25% die tijdelijk toegepast zal worden.

Deze steunmaatregel moet er voor zorgen dat zelfstandigen aangemoedigd worden om nieuwe investeringen te maken zodat het geld blijft rollen. Welke impact deze maatregel op de economie kan hebben is nog maar de vraag.

Deze aftrekpost zorgt ervoor dat je minder belastingen moet betalen aan de overheid. Je kan dit zien als een bedankje van de overheid omdat jij mee helpt om een goede economie op te bouwen. 

Voor welke zelfstandigen?

Zowel éénmanszaken als kleine vennootschappen kunnen gebruik maken van de verhoogde investeringsaftrek. Enkel VZW’s zijn uitgesloten van deze belastingvermindering.

Een kleine vennootschap is een onderneming die het laatst afgesloten boekjaar maximaal één van de volgende kenmerken overschrijdt : 50 werknemers, 9 miljoen euro omzet of 4,5 miljoen euro balanstotaal.

Als men één van de vermelde voorwaarden overschrijdt dan heeft dit slechts gevolgen als dit zich twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen hiervan gaan dan in op het volgende boekjaar, dus pas vanaf het derde boekjaar. 

Welke investeringen komen in aanmerking?

De voorwaarden zijn vrij strikt. Het moet gaat om nieuwe investeringen (materiële of immateriële vaste activa) en deze moeten uitsluitend gebruikt worden voor een activiteit in België. De activa moeten ten minste afgeschreven worden over drie boekjaren.

Leasingcontracten van machines, waarbij de aankoopoptie 15% of minder is, komen ook in aanmerking.

Volgende investeringen zijn sowieso uitgesloten van de investeringsaftrek:

 • Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
 • Investeringen die soms ook privé gebruikt worden (bv. GSM)
 • Activa die geen verband hebben met de zelfstandige activiteit
 • Activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden door bijvoorbeeld een verhuringscontract
 • Investeringen die niet afschrijfbaar zijn (bv. gronden)

Hoelang loopt de verhoogde aftrek?

De gewone investeringsaftrek is bij wet bepaald op 8%. Dit werd tijdelijk verhoogd naar 25% als extra steunmaatregel om nieuwe investeringen te stimuleren bij ondernemers.

De verhoogde investeringsaftrek van 25% is van toepassing op alle vaste activa verkregen tussen 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020, ongeacht de duur van het boekjaar van de zelfstandige.

Indien je dus van plan bent om een grote nieuwe investering te doen in 2020 of 2021, dan is het aangeraden om dit voor fiscale redenen te plannen in de loop van 2020. Let op, personenwagens zijn uitgesloten!

  Hoeveel brengt de aftrek precies op?

  Je bent éénmanszaak

  Stel je bent actief in de bouwsector en je koopt een nieuwe werkmachine voor 1000 €. Je vraagt je wellicht af hoeveel belastingen je kan besparen met de verhoogde investeringsaftrek.

  De werkmachine zal effectief aftrekbaar zijn voor 1250 € , ookal heb je slechts 1000 € betaald. Dit vertaalt zich in de volgende berekening.

   1000 € x 25 % = 250 € extra beroepskosten die je mag aftrekken in je personenbelasting aangifte. Stel dat je inkomen in de hoogste belastingschijf zit, dan moet je dus 125€ minder personenbelasting betalen door deze maatregel.

   Je hebt een vennootschap

   Een vennootschap betaalt van nature minder belastingen dan een éénmanszaak omdat de belastingschijven lager liggen in het fiscaal regime van een vennootschap. Het laagste tarief is immers slechts 20 %.

   De meeste vennootschappen in België voldoen aan de voorwaarden om hun winsten te laten belasten aan 20 %. We hernemen hetzelfde voorbeeldje van hierboven om een vergelijkende berekening te maken.

   1000 € x 25 % = 250 € extra beroepskosten die je mag aftrekken in je vennootschapsbelasting aangifte. Stel dat je winsten belast worden aan 20 % dan moet je dus 50€ minder vennootschapsbelasting betalen door deze maatregel.

   Hoe aanvragen?

   De belastingplichtige moet bij zijn inkomstenaangifte een fiscale bijlage toevoegen.

   Voor vennootschappen is dit formulier 275U.
   Voor éénmanszaken is dit formulier 276U.

   De fiscus kan jouw recht op deze belastingvermindering weigeren indien het vereiste formulier niet correct wordt toegevoegd aan de aangifte.

   Vergeet dit formulier dus zeker niet toe te voegen bij je jaarlijkse belastingaangifte.

   Indien je met een boekhouder of accountant werkt, dan brengt hij dit ongetwijfeld in orde voor jou.

    

   verhoogde investeringsaftrek

   Heb je iets bijgeleerd door dit artikel?

   Like of Deel ons artikel op Facebook via de onderstaande knoppen.

   Lees ook andere artikels

   Volg ons op facebook

   Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
   Share This