Facebook

Betaal minder vennootschapsbelasting via investeringsaftrek!

Door Vincent De Backer

1 juni 2017

Uw boekhouder is momenteel volop bezig met de afwerking van boekjaren die elk jaar afsluiten op 31 december. Uw vennootschap zal ook opnieuw een vennootschapsbelastingaangifte moeten indienen, volgend op het neerleggen van uw jaarrekening (indien van toepassing). Misschien kan u best toch nog wat dingen nakijken vooraleer uw boekhouder die aangifte indient bij de fiscus. Is alles wel fiscaal optimaal ingevuld?

Notionele intrestaftrek

In de vennootschapsbelasting was sinds enkele jaren de notionele intrestaftrek de meest interessante aftrek om minder belastingen te moeten betalen. Dit fiscaal element is in het leven geroepen om vele grote internationale firma’s naar ons land te lokken. Al snel bleek dat de notionele intrestaftrek, ook wel aftrek voor risicokapitaal genoemd, onbetaalbaar was voor de begroting van de overheid en toch niet zo opportuun was als origineel gedacht.

Het resultaat was dat vele grote firma’s zich vestigden in België en nul euro vennootschapsbelasting moesten betalen op de behaalde winsten in ons land. De tarieven van de notionele intrestaftrek zijn sterk gewijzigd sinds het originele ontstaan hiervan. Hieronder een overzicht van de evolutie van de tarieven. Het percentage weerspiegelt de OLO-rentevoeten. De aftrek wordt berekend door het tarief te vermenigvuldigen met het gecorrigeerd eigen vermogen.

Aanslagjaar Basis% KMO
2007 3,442% 3,942%
2008 3,781% 4,281%
2009 4,307% 4,807%
2010 4,473% 4,973%
2011 3,800% 4,300%
2012 3,425% 3,925%
2013 3,00% 3,50%
2014 2,742% 3,242%
2015 2,630% 3,130%
2016 1,630% 2,130%
2017 1,131% 1,631%

Voor het aanslagjaar 2018 zal dit tarief verder doorzakken naar 0,737% voor de gewone doorsnee KMO. Deze aftrek is niet combineerbaar met het aanleggen van een investeringsreserve of met de investeringsaftrek. Om toch een redelijke aftrek te bekomen zal men dus moeten kijken naar de investeringsaftrek en afwegen of dit niet interessanter zou kunnen zijn.

investeringsaftrek

Investeringsaftrek

De gewone KMO kan genieten van een éénmalige investeringsaftrek op gemaakte investeringen. Het percentage van deze aftrek hangt af van de soort kost die gemaakt werd door de vennootschap. De standaardaftrek voor investeringen in afschrijfbare activa is 8%. De investeringen moeten aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De investering is afschrijfbaar in materiële en immateriële vaste activa.
 • Het gaat om een nieuw investeringsgoed ( tweehandse investeringen zijn dus uitgesloten )
 • De investering moet in België gebruikt worden

Er zijn een hele lijst activa die uitgesloten zijn van de investeringsaftrek. De belangrijkste en meest voorkomende zijn de personenwagen en investeringen die gemengd gebruikt worden (bv. laptop die men af en toe ook privé gebruikt).

Daarnaast zijn er ook hogere percentages van toepassing op specifieke kosten, zie lijst hieronder.

 • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca): 13,5 %
 • Investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3 %
 • Investeringen in beveiliging  van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen: 20,5 %
 • Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie: 13,5 %
 • Investeringen door kmo’s in materiële en immateriële vaste activa: 8 %
 • Investeringen in zeeschepen: 30 %
 • De gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: 20,5 %

Kijk dit goed na, samen met uw boekhouder, of u niet beter kiest voor de investeringsaftrek dit jaar of gebruik te maken van de notionele intrestaftrek! Indien u graag een externe partij wenst om dit na te cijferen voor u, zijn wij als kantoor steeds bereid om u hierin bij te staan. Ons fiscaal advies is subsidieerbaar door de overheid voor 40% van de factuur dankzij onze erkenning bij de KMO-portefeuille.

Lees ook andere artikels

 • minder vennootschapsbelasting betalen 2

  De vennootschapsbelasting is doorgaans lager dan de personenbelasting omdat de belastingschijven slechts gaan tot 33,99% inclusief crisisbijdrage en in de personenbelasting tot 50% plus gemeentebelasting plus sociale bijdragen. Hoeveel je…

 • Onbetwiste facturen innen via de gerechtsdeurwaarder

  Vanaf 2 juli 2016 kan men onbetwiste facturen innen via de gerechtsdeurwaarder. Er is een nieuwe administratieve procedure in voege dat enkel van toepassing is op B2B facturen.

 • afschaffing BTW voorschotten

  U heeft het waarschijnlijk al vernomen via uw boekhouder, de afschaffing van de BTW voorschotten komt eraan in de loop van 2017. Op zich is dit een goede zaak want…

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This