Facebook

Boekhouder voor kleine bedrijven

Nood aan begeleiding bij de opstart van je zaak?
Wij begeleiden jou van A tot Z en maken alles voor jou in orde.

kleine zelfstandigen

Er zijn drie mogelijkheden om een boekhouding bij te houden voor een firma:

 • de boekhouding volledig binnen het bedrijf laten uitvoeren door een werknemer of door de zaakvoerder zelf
 • de boekhouding gedeeltelijk in uw bedrijf laten uitvoeren en gedeeltelijk uitgeven aan een boekhouder of accountant
 • de laatste oplossing is dan uiteraard de boekhouding volledig laten uitvoeren door een externe boekhouder of boekhoudkantoor
 

Als kleine onderneming kan het interessant zijn om uw boekhouding uit te besteden aan een erkend boekhouder. Op die manier heeft u meer tijd om zich bezig te houden met de exploitatie en uitbreiding van uw onderneming. De fiscaliteit en verplichte aangiftes worden elk jaar complexer en minder transparant voor u als belastingplichtige. Met een extern boekhouder als uw extern financiële partner slaat u zich zonder problemen doorheen dit parcours.

Waarvoor kan u ons inschakelen

 • Volledige boekhouding: A tot Z  – zowel voor eenmanszaken ( hoofdberoep, bijberoep ) als vennootschappen
 • BTW aangiftes (incl. BTW-listings)
 • Oprichting vennootschappen en eenmanszaken
 • Opstellen financieel plan
 • Aangifte in de personenbelasting
 • Aangifte in de vennootschapsbelasting
 • Aangifte in de rechtspersonenbelasting (VZW’s en verenigingen)
 • Opstellen en neerlegging jaarrekening
 • Begeleiding bij controles van fiscus
 • Bedrijfswaardering bij overname of overlating
 • Diverse handelscontracten opstellen
 • Administratieve ondersteuning (tegen voordelig tarief – eventueel mogelijkheid om te assisteren bij u op locatie).

Uw eerste consultatie is steeds gratis! Dit betekent dat u geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak kan inplannen.

10 redenen om voor ons te kiezen

 • Uw boekhouding is online beschikbaar (24/7): Toegankelijker kunnen wij uw administratie niet maken. Uw boekhouding is online voor u inzichtelijk, inclusief uw brondocumenten, zoals facturen, btw aangiften. Cijfers kunnen zelfs geconsulteerd worden op uw tablet of smartphone.
 • Rapportering zoals u het wil(*): Na elke BTW-aangifte (het zij maandelijks of kwartaal) bezorgen wij u na het verwerken van uw documenten een inzichtvol rapport, gebouwd op maat van de klant, waardoor u als ondernemer weet waar u staat met uw cijfers. Op die manier bent u aan zet om juiste en correcte beslissingen te nemen in uw dagelijks bestuur.(*) Dit is optioneel, dus enkel voor ondernemers die wensen een rapportering te ontvangen, er bestaat geen verplichting.
 • Kwaliteit en ervaring: Als erkend boekhoudkantoor zijn wij aangesloten bij het instituut der boekhouders (B.I.B.F.) Deze licentie is een garantie voor kwaliteit dat wij over de nodige expertise beschikken om uw dossier fiscaal correct te begeleiden.
 • Vaste prijzen, geen verrassingen: Vanaf de eerste kennismaking maken wij aan de hand van een slimme formule een prijsvoorstel op en leggen we alles vast in een opdrachtbrief die samen besproken wordt. Niets is zo vervelend als een onverwachte hoge factuur in de bus ontvangen.
 • Wij denken met u mee: Elk dossier, elke klant is een uniek individu. Daarom moet er steeds advies op maat geleverd worden. Tijd voor een nieuwe investering of moet er afgeslankt worden in het personeel? Staat die verkoopfactuur enige tijd open? Wij herinneren u er graag aan of sturen in uw naam een aanmaning naar uw klanten met openstaande facturen. Wij staan u pro-actief bij in advies en brengen u ideeën waar u misschien  als drukke ondernemer nog niet aan gedacht had.
 • Digitale werkwijze – in the cloud: We werken binnen het kantoor met een cloudoplossing. Voor u als klant betekent dit dat uw dossier steeds te raadplegen is tijdens besprekingen bij u op kantoor en tevens ook een veilige opslag met een voorziene back up.
 • Altijd bereikbaar: Het is belangrijk dat uw boekhouder bereikbaar is en tijd voor u vrijmaakt. Deze dienst vinden ook wij vanzelfsprekend. Ook buiten kantooruren kunt u met ons contact opnemen. Wij zijn er voor u als ondernemer met correct en éénvoudig fiscaal advies.
 • Moderne & efficiënte software: Alles gaat automatischer in onze maatschappij, daarom werken wij steeds met de laatste beschikbare technologie. Op die manier kunnen wij u betere diensten aanbieden (digitale toepassingen) en zijn de kosten voor u lager.
 • All-in pakket: Het is belangrijk dat u voor uw administratie bij 1 partij terecht kan, daarom kan u bij ons terecht voor de administratie, boekhouding, fiscaliteit, jaarrekeningen, detachering van personeel op uw afdeling. Voor de loonsverwerking werken wij samen met sociaal secretariaten gezien hun expertise van sociale wetgeving.
 • Vriendelijk en behulpzaam: Wij zijn er om u te ondersteunen en goede diensten te leveren. Een correcte houding is daarbij onmisbaar.

“Op zoek naar een boekhouder die steeds vlot bereikbaar is?”

Boek vandaag nog je gratis afspraak

Kleine zelfstandige

Bij ons ben je geen “nummer” en is een
zelfstandige in bijberoep ook welkom.

Medische & VRIJE Beroepen

Wij hebben ruime niche ervaring in
jouw sector om je op maat te adviseren.

FREELANCE CONSULTANT

Wij zijn dé boekhouder bij uitstek om
jou op te starten als consultant.

Veranderen van boekhouder

Is er een contract?

Op elk ogenblik kan u beslissen om de samenwerking te stoppen met uw huidige boekhouder of boekhoudkantoor maar u dient wel enkele aandachtpunten na te kijken. Indien bij de opstart van diensten door de boekhouder een opdrachtbrief werd opgesteld, dient men deze even goed door te lezen, meer specifiek de opzegbepalingen in dit contract. Soms dient er bij opzeg een vergoeding betaald te worden voor de overdracht van het dossier. Indien u enkel een mondelinge overeenkomst hebt afgesloten, dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 3 maanden.

Uw huidige boekhouder heeft geen “retentierecht”, dit betekent dat uw boeken altijd eigendom zijn van u zelf. Men heeft dus niet het recht om uw boekhouding bij zich te houden, zelfs niet indien de laatste openstaande factuur onbetaald is.

Wanneer kan je best overschakelen?

Bij overzet is het handig om over te schakelen van boekhouder per periodieke aangifte. Indien u maandelijks BTW aangiften indient is het dus geen probleem om maandelijks over te stappen. Wanneer u echter periodieke kwartaal BTW aangiften indient is het meer opportuun om te veranderen vlak ná uw BTW aangifte. Ideale situatie om over te stappen is na afloop van uw boekjaar, dan hoeven er geen dingen dubbel bekeken te worden door zowel uw oude als nieuwe boekhouder. Als er geen onenigheid is met uw huidige boekhouder, dan kan u overwegen de lopende zaken van het aflopende kwartaal of jaar nog aan hem/haar over te laten. Dat maakt de overgang soepeler.

Hebt u echter geen goed contact meer met uw huidige boekhouder, laat dan uiteraard best zo snel mogelijk de opdracht van uw nieuwe boekhouder ingaan. U kan zelfs aan uw nieuwe boekhouder volmacht geven om uw dossier bij zijn/haar collega te gaan ophalen.

Onze waarden

N

proactief advies

N

zeer goed bereikbaar

N

betaalbare all-in prijzen

N

hoge klant tevredenheid

N

we leggen alles eenvoudig uit

starten als zelfstandige

Algemene voorwaarden om te starten

De persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit wil beginnen moet aan verschillende wettelijke eisen voldoen:

 • meerderjarig zijn (dus de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben);
 • om te starten moet men zijn burgerrechten bezitten. Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf kunnen geen handel meer drijven voor de duur van de straf;
 • de starter moet ook handelingsbekwaam zijn. Personen die wettelijk onbekwaam verklaard werden of onder juridische controle gesteld zijn, mogen geen handel meer drijven.

Iemand die failliet werd verklaard kan in principe nog een nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de rechtbank van koophandel hem verbieden handelaar te worden als blijkt dat hij door een grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Dit verbod kan ingetrokken worden in geval van eerherstel van de gefailleerde.

Belangrijkste stappen

 • Een juridisch statuut kiezen: eenmanszaak of vennootschap
 • Een zichtrekening openen bij de bank
 • Oprichtingsakte opstellen voor een vennootschap (eventueel)
 • Neerlegging van de oprichtingsakte van een vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel (eventueel)
 • Registratie van de oprichtingsakte van een vennootschap bij een registratiekantoor van de FOD Financiën (eventueel)
 • Te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket
 • Btw-identificatie (formulier 604A)
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Aansluiting bij een ziekenfonds
 • Verzekeringen
 • Aanwerving van personeel (eventueel)

Wij brengen alles in orde voor jou

De procedure is verschillende indien u van start gaat als éénmanszaak of als vennootschap. Neem vandaag nog contact op met ons en wij begeleiden u met de hele opstartprocedure zodat u zo snel mogelijk kan beginnen met uw nieuwe handelsactiviteit.

Share This