Facebook

Winst overschrijven naar de privérekening

Door Vincent De Backer

16 februari 2017

Na hard te werken als zelfstandige blijft er op het einde van de rit winst over op de bankrekening. Een vraag die ik elke week opnieuw te horen krijg van zelfstandigen is “ Wat mag ik doen met het geld dat overblijft op de bankrekening ?”. Het antwoord is vrij simpel … ben je werkzaam in vennootschapsvorm of heb je een eenmanszaak?

Winst in een eenmanszaak

Het geld dat in de eenmanszaak zit behoort tot je privé vermogen. De bankrekening voor je zelfstandige activiteit mag je dus vrij gebruiken zoals je wilt. Het is wel aan te raden dat je deze exclusief gebruikt om je beroepskosten te betalen en ontvangsten op te storten. Als het banksaldo begint aan te dikken kan je weleens in de verleiding komen om het geld over te storten naar je eigen privé rekening. Op zich mag dat maar je moet toch wel rekening houden met een aantal zaken.

Heb je reeds personenbelasting betaald op deze inkomsten? Zo niet, opgelet! Die belastingaanslag zal weldra in de bus vallen en dien je te betalen voor de vervaldag. Idem dito verhaal voor de sociale bijdragen. Heb je toevallig dit kwartaal uitzonderlijk veel omzet gedraaid? De kans is groot dat je een grote som zal moeten doorstorten aan de BTW administratie. Let dus op bij overschrijvingen naar je privérekening waarvan je weet dat je eigenlijk bruto ontvangsten aan het incasseren bent, geen netto ontvangsten. Je zal namelijk nog wat belastingen verschuldigd zijn hierop!

Het probleem stelt zich als je privé een heel dure aankoop hebt gedaan en geen cashflow meer over hebt op je professionele bankrekening. Uiteraard moeten de belastingen op je zelfstandige activiteit ook nog betaald geraken. Vraag aan je boekhouder hoeveel belastingen je nog moet betalen en wanneer deze in de bus zullen vallen.

winst overschrijven naar privérekening

Winst in een vennootschap

In een vennootschap mag je niet zomaar geld overschrijven van de vennootschapsrekening naar de privérekening. De vennootschap is namelijk een aparte rechtspersoon met een apart vermogen. Indien je geld wil overschrijven en privé behouden, dan moet je hierop belastingen betalen. Dit kan onder de vorm van bedrijfsleider bezoldiging, huurinkomsten, diverse vergoedingen, terugbetaling kosten eigen aan werkgever, dividenden, etc. …

Neem je toch zomaar geld op van de vennootschapsrekening, dan wordt dit in je boekhouding beschouwd als een kaskrediet. Zoals je weet .. een kaskrediet is duur. Je zal hoge intresten verschuldigd zijn aan je vennootschap op korte termijn, wat nooit interessant is. Er bestaat wel de mogelijkheid om van je vennootschap te lenen op lange termijn. Daarvoor dien je schriftelijk een leningsovereenkomst op te stellen met je vennootschap en bepaal je een marktconforme intrestvoet. Zomaar gratis lenen van de vennootschap mag namelijk niet van de fiscus. Heb je op dit ogenblik “een grote debet rekening courant aan zaakvoerder” (lees: kaskrediet), zoals de boekhouder dat noemt, stel dan voor om het kaskrediet aan jezelf om te zetten in een lening op lange termijn.

Lees ook andere artikels

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This