Facebook

Zwart geld regulariseren?

Door Vincent De Backer

17 maart 2017

Uw rijke Belgische tante, een weduwe woonachtig in Saint-Tropez, komt te overlijden na een onfortuinlijke val met haar looprekje in haar luxe villa. De hele erfenis komt voor de kinderen als geroepen want ze kunnen het geld goed gebruiken. U weet ook dat bijna de gehele erfenis zwart geld is … wat nu? Is er een mogelijkheid om dat zwart geld toch te gebruiken voor het kopen van een nieuwe woning of kan je hier helemaal niets mee doen? Sinds kort is het mogelijk om zwart geld te regulariseren.

Men moet goed het onderscheid maken van waar het zwart geld komt. Zowel de federale overheid als de gewestelijke overheid heeft zijn eigen bevoegdheden. Indien men spreek over zwart geld uit beroepsinkomsten of BTW ontduiking dan is enkel de federale overheid bevoegd.

Voor onroerende voorheffing, successierechten en registratierechten/schenking is de gewestelijke overheid bevoegd bij regularisatie. Men kan zwart geld sinds kort fiscaal regulariseren. De regularisatie wetgeving voor de federale overheid bestaat sinds augustus 2016 en nu heeft het Vlaamse gewest sinds 10 februari 2017 ook een decreet op tafel gelegd.

zwart geld regulariseren

Waarom zou ik mijn zwart geld regulariseren?

Het nieuwe Vlaamse decreet biedt aan belastingplichtigen tijdelijk de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren. Men kan spontaan de nog niet aangegeven bedragen voor erf- of registratiebelasting onderwerpen aan taxatie. Het indienen van een regularisatieaangifte leidt tot betaling van een bijkomende belastingheffing en het bekomen van een regularisatieattest. Hiermee wordt fiscale en strafrechtelijke immuniteit bekomen. U bent dus als het ware niet meer afhankelijk van de goodwill van de overheid wanneer uw zwart geld boven water komt drijven. Bij een latere controle van de overheid mogen zij geen bijkomende vragen stellen en kan u zich wegsteken achter uw regularisatieattest. Als u dus echt dat zwart geld wil gebruiken van uw rijke tante, kan u niet anders dan regulariseren.

Tot wanneer kan ik mijn zwart geld regulariseren?

De regularisatieaangiften voor erf- en registratiebelasting kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2020. De aangifte dient schriftelijk te gebeuren en ingediend te worden op de Vlaamse belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Het formulier wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Hoeveel kost een regularisatie?

Doorgaans is de taxatie hoger bij een regularisatie van zwart geld dan een normale taxatie van wit geld. Dat is natuurlijk normaal … zo niet zou iedereen zwart geld verzamelen en dan regulariseren met als uitkomst minder belasting te betalen dan een normale taxatie op wit geld. Wel is het interessant om te weten dat een regularisatie op zwart geld van een erfenis in rechte lijn slechts 35% is. Zoals u wellicht wel weet is het opklimmend getrapt tarief in de successierechten voor vererving in rechte lijn 3%, 9%, 27%. Bij fiscaal verjaarde bedragen bedraagt de taxatie echter 37% in 2017 en loopt zo verder op tot 40% in 2020. Hoe langer u wacht, hoe meer u getaxeerd zal worden op uw zwart geld. Ook niet aangegeven dividenden en kapitalen van zwarte oorsprong kunnen geregulariseerd worden zolang het geld niet rechtstreeks gelinkt kan worden aan illegale activiteiten (drugs, al dan niet georganiseerde misdaad, namaak van geld, prostitutie, terrorisme, …).

zwart geld regulariseren2

Praktisch voorbeeld

Jan heeft een buitenlandse rekening in Zwitserland, waarop hij tijdens de periode 2008 – 2014 reeds € 200.000 dividenden heeft genoten. Het vermogen op zijn Zwitsers spaarboekje bedraagt op 31 december 2007 zo’n € 1.000.000 kapitaal, oorsprong onbekend maar niet gelinkt aan illegale activiteiten. Samen goed voor € 1.200.000, geld waar Jan niet mee kan buitenkomen en nu druk krijgt van de Zwitserse bank om zijn geld te regulariseren. Het Zwitsers bankgeheim is sinds enige tijd ook onbestaande geworden. Het geld staat dus open en bloot voor de fiscus en wordt binnen Europa doorgespeeld van overheid naar overheid. Jan kan beter nu zijn geld regulariseren want dat bericht om inlichtingen komt er toch sowieso aan van de Belgische overheid. Van zodra Jan dat bericht ontvangt kan Jan niet meer regulariseren. Hij is dus beter af om nu onmiddellijk met zijn zwart geld boven te komen.

Te regulariseren overige inkomsten : € 200.000
Te regulariseren fiscaal verjaard kapitaal : € 1.000.000

Tarief van de verschuldigde heffing:

Te regulariseren overige inkomsten: 25% RV normaal tarief + 20% boete = 45%
Te regulariseren fiscaal verjaard kapitaal : 37% ( in 2017 )

Verschuldige belasting bij regularisatie:

Geregulariseerde overige inkomsten: € 200.000 x 45% = € 90.000
Geregulariseerd fiscaal verjaard kapitaal: € 1.000.000 x 37% = € 370.000

Totale taxatie = € 460.000

Lees ook andere artikels

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This