Facebook

Subsidies en Premies in 2017? Waar vind je ze?

Door Alain De Backer

7 januari 2017

Weet jij waar en welke subsidies en premies je kan aanvragen als zelfstandige of bedrijfsleider ? Wist je dat je gratis kan starten in de startup city Gent ? Ook op vlaams, federaal en europees niveau zijn er heel wat subsidies en tegemoetkomingen, vb zelfs voor de hinder van openbare werken.

We zetten je hier alvast op weg in het vlaamse en federaal administratief oerwoud van premies en subsidies.

Ons subsidie startpunt :  http://www.vlaio.be/subsidiedatabank

( hier kan je steun vinden voor investeringen, werkkapitaal, starten, overname, advies, innovatie, internationaal ondernemen, energiebesparing, milieumaatregelen, tewerkstelling, opleiding, hinder openbare werken)

subsidies

1. Gemeentelijke en stedelijke premies

http://www.vlaio.be/maatregel/premies-op-gemeentelijk-en-stedelijk-niveau?search

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen : kijk ook eens op de site van de gemeente waar je gevestigd bent !

Gent: 

Gent is niet voor niets de startup city !

 

 

 

https://oog.stad.gent/nl/starterscontract

In het kader van het starterscontract kan u voor volgende investeringen 40% van uw uitgaven recupereren:

• Inschrijvings- en cursusgelden voor opleidingen voor ondernemingsdoeleinden;• De honoraria en kosten van professioneel advies en begeleiding;• Investeringen in de onderneming.• De maximale totale tussenkomst bedraagt 5.000 euro, incl. BTW.

Je kan zelfs gratis starten in Gent !

 

 

 

https://oog.stad.gent/nl/gratis-starten-gent

Eén van de stappen die u als startend ondernemer moet nemen is u inschrijven bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). De KBO is een overheidsdatabank die enkele jaren geleden werd opgericht ter vervanging van het handelsregister. Inschrijven gebeurt bij een ondernemingsloket en u betaalt daarvoor inschrijvingsgeld van 83,5 euro.

De Stad Gent betaalt uw inschrijvingsrecht automatisch terug. U hoeft daarvoor zelf niets te ondernemen. Maandelijks verzamelt de Stad Gent de gegevens van startende bedrijven uit de KBO. Na controle van de lijsten èn na goedkeuring door het college betaalt de Stad Gent u uw inschrijvingsrecht terug. Nadien wordt u via een brief die het startersbeleid van de Stad Gent verder toelicht, op de hoogte gebracht van de uitbetaling.

Geraardsbergen:

2. Oost-Vlaanderen subsidies

http://www.vlaio.be/maatregel/provinciale-subsidie-duurzame-bedrijventerreinen-oost-vlaanderen?search

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal €20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo’s, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen.  Ook lokale besturen (gemeenten) kunnen een subsidie aanvragen (steeds in samenwerking met lokale kmo’s of bedrijvenverenigingen). 

3. Vlaamse overheid subsidies en premies

http://www.vlaio.be/subsidiedatabank/?f[0]=im_field_maatregel_steunverl%3A110

Poplulairste : Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

Via de vernieuwde kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen kmo’s subsidies bekomen voor het inwinnen van bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 40% subsidie tot een maximum van €10.000 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van €15.000 op jaarbasis.

http://www.vlaio.be/maatregel/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies?search 

4. Premies en subsidies voor starters

http://www.vlaio.be/subsidiedatabank/?f[0]=im_field_maatregel_steunverl%3A110&f[1]=im_field_maatregel_leeftijd%3A93&f[2]=im_field_maatregel_leeftijd%3A91

Ken je deze al ? Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten)

Deze subsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij kmo’s de ontbrekende “strategische kennis” subsidiëren die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. De subsidie bedraagt 50% voor het inkopen van extern advies (max €25.000) en/of het aanwerven van een strategisch medewerker (max €25.000). Per kalenderjaar kan tot €50.000 subsidie worden bekomen.

5. Check als starter ook zeker www.vlaanderenonderneemt.be en www.sterkondernemen.be

http://www.vlaanderenonderneemt.be/ondernemen/u-bent-een-startende-ondernemer

http://www.sterkondernemen.be/

Heel wat initiatieven rond coaching, advies en begeleiding. Kijk steeds uit naar de KMO portefeuille erkende lesgever of dienstverlener!

Lees ook andere artikels

  • afschaffing BTW voorschotten

    U heeft het waarschijnlijk al vernomen via uw boekhouder, de afschaffing van de BTW voorschotten komt eraan in de loop van 2017. Op zich is dit een goede zaak want…

  • minder vennootschapsbelasting betalen 2

    De vennootschapsbelasting is doorgaans lager dan de personenbelasting omdat de belastingschijven slechts gaan tot 33,99% inclusief crisisbijdrage en in de personenbelasting tot 50% plus gemeentebelasting plus sociale bijdragen. Hoeveel je…

  • inhoudingsplicht

    Recent een factuur ontvangen van een aannemer? Als zelfstandige ben je verplicht om zelf na te gaan of de uitvoerder van de werken in onroerende staat geen betalingsachterstand heeft bij…

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This