Facebook

Maaltijdcheques of binnenlandse dagvergoeding?

Door Vincent De Backer

5 mei 2024

Als bedrijfsleider kan je binnen je eigen vennootschap diverse maaltijdkosten ten laste leggen van je vennootschap. Bijvoorbeeld een restaurantbezoek via een BTW kasticket, een maaltijdcheque of een binnenlandse/buitenlandse dagvergoeding. Het is binnen elke categorie belangrijk dat de wettelijke voorwaarden correct worden nageleefd. Je mag deze niet cumulatief opnemen, je moet dus een keuze maken tussen één van de categoriën.

In dit artikel leggen we je graag uit wat de spelregels zijn van de fiscus.

Welke kost is fiscaal het meest interessante?

In de meeste gevallen zal het inbrengen van een restaurantbonnetje fiscaal het meest interessant zijn. Als je voor zaken een restaurant hebt bezocht met bv. een klant of leverancier, dan mag je deze kost inbrengen bij de uitgaven van je vennootschap. Vergeet niet af te rekenen met je vennootschapskaart zodat je de betaling kan aantonen. Je dient wel goed bij te houden met wie en waarom je op restaurant bent gegaan, wij raden aan deze info fysiek op het bonnetje te noteren zodanig je achteraf bij controle dit makkelijk kan voorleggen. Alle fysieke bonnetjes moeten bovendien 10 jaar bewaard worden, ook al heb je deze gedigitaliseerd in je boekhouding.

binnenlandse dagvergoeding

Voor uitzonderlijke missies buitenshuis heeft de fiscus ook voorzien dat het mogelijk is om een forfaitaire binnenlandse dagvergoeding op te nemen, sinds 01.12.2023 bedraagt deze 20,39 euro per dag
(dit bedrag is onderheving aan indexatie).

Conform circulaire 2023/C/98 dd. 07.12.2023 herhaalt de Fiscale Administratie aan welke cumulatieve voorwaarden moet voldaan worden:

  • de dienstverplaatsing duurt minimaal 6 uur
  • de werkgever of een derde neemt die kosten niet ten laste
  • geen aanleiding tot ander voordeel om maaltijdkosten te dekken

De kosten zijn bovendien volledig aftrekbaar bij de werkgever, voor werknemers geldt een maximum van 17,00 euro als dagvergoeding.

 

Belangrijke aandachtspunten bij binnenlandse dagvergoedingen:

  • Is de werknemer of bedrijfsleider in één kalenderjaar 40 dagen of meer aanwezig op één bepaalde plaats (bvb. bij één klant), dan telt die plaats volgens de fiscus als een vaste plaats van tewerkstelling en kan er geen belastingvrije
    binnenlandse dagvergoeding toegekend worden (Parlementaire vraag nr.1, Wouters, 07.03.2013).
  • Een binnenlandse dagvergoeding mag niet toegekend worden op dagen wanneer er al een restaurantbonnetje in de kosten werd ingebracht.
  • Een maaltijdcheque en een dagvergoeding voor dezelfde dag uitkeren kan op voorwaarde dat het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque (maximaal 6,91 euro) in mindering wordt gebracht van de forfaitaire dagvergoeding.

De afschaffing van het ambtenarenforfait “dagvergoeding” vanaf 01.01.2024 betekent niet dat deze niet meer mogen gebruikt worden voor de privé-sector.

Forfaitaire dagvergoedingen kunnen enkel worden toegepast voor werknemers en bedrijfsleiders bij uitzonderlijke verplaatsingen inzake missies of opdrachten en waarbij zij hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen. Deze regeling geldt dus NIET voor werknemers en bedrijfsleiders waarbij verplaatsingen standaard deel uitmaken van hun normale dagdagelijkse beroepsactiviteit.

Voor buitenlandse dagvergoedingen zijn de voorwaarden licht verschillend, het bedrag is bovendien afhankelijk van het land van de dienstenreis. Je kan de tabel van buitenlandse dienstreizen per land hier raadplegen. Opgelet, zowel de binnenlandse als de buitenlandse dagvergoedingen moeten met bedrag vermelden worden op de fiscale fiche 281.XX, dus wij raden aan om deze te laten uitbetalen bij het sociaal secretariaat via je loonfiche.

 

Wat zijn de alternatieven?

Voor een gewone werkdag zal je moeten terugvallen op de maaltijdcheque. Je vennootschap mag elke maand je kaart opladen voor het aantal gewerkte dagen van de afgelopen maand. Met de maaltijdcheques kaart mag je dan in de supermarkt je (privé) inkopen doen, dat is fiscaal geen probleem. Het is fiscaal niet aanvaard om deze privé inkopen rechtstreeks met de vennootschapskaart uit te voeren.

Lees ook andere artikels

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This