Facebook

Wanneer zijn kosten aftrekbaar van de belastingen (beroepskosten)?

Door Vincent De Backer

2 december 2016

Aftrekbaarheid van beroepskosten

Beroepskosten, zo worden ze ook wel genoemd, de kosten die u in het kader van een beroepsactiviteit maakt en die u van de fiscus mag inbrengen. Iedereen mag zijn kosten bewijzen, dus niet enkel zelfstandigen maar ook werknemers en ambtenaren. Dikwijls is het wel zo dat dit niet interessant is voor deze groepen gezien zij reeds een hoge forfaitaire beroepskost mogen inbrengen. Dit wil simpelweg zeggen dat zij standaard reeds een grote aftrek van kosten hebben, ook al kunnen ze dit niet aantonen. Vandaar het woord “forfaitair”.

 

beroepskosten

Noodzakelijk verband met beroepswerkzaamheid

Eerst en vooral moeten de gemaakte kosten verband houden met je beroep. Je kan dus niet zomaar eender welke kost inbrengen en deze aftrekken van je inkomsten. Sommige kosten kunnen een “gemengd” karakter hebben, bijvoorbeeld de aankoop van een laptop. Je surft af en toe naar websites maar je gebruikt de laptop ook om je facturen mee te maken. De aanschaf van de laptop zal slechts gedeeltelijk kunnen inbrengen als beroepskost. 

Betaald of gemaakt in hetzelfde belastbaar tijdperk

Voor zelfstandigen is er een héél belangrijke regel in de fiscaliteit, namelijk het éénjarigheidsbeginsel. Dit houdt in dat kosten slechts aftrekbaar zijn van het jaar waarin ze betaald of geleden zijn. Stel dat je een factuur in december 2016 krijgt van de aankoop van je laptop maar je vergeet die mee te geven aan je boekhouder. In principe kan die factuur niet meer ingeboekt worden in 2017 gezien de kost geleden is in 2016. Via overlopende rekeningen moet deze kost dan toegewezen worden aan het inkomstenjaar 2016. 

Echtheid en bedrag van de kosten verantwoorden

De echtheid van kosten moet je steeds zelf kunnen bewijzen, dit betekent dat je facturen en bonnetjes moet verzamelen en bijhouden in geval van controle waarbij je kan aantonen dat dit je werkelijke beroepskosten zijn. Indien het bedrag van een specifieke kost niet vaststaand is, voorziet de wet in de mogelijkheid om het bedrag met de fiscus overeen te komen. Als voorwaarde geldt dat een beroepskost gemaakt moet zijn. Een fictieve kost zal dus fiscaal nooit aftrekbaar zijn van je inkomsten!

Alle inkomsten van een vennootschap, ook deze gemaakt buiten het maatschappelijk doel,  zijn belastbare beroepsinkomsten, maar niet alle kosten zijn aftrekbare beroepskosten!

Op basis van een letterlijke lezing kan worden gesteld dat artikel 49 van het WIB92 drie aftrekbaarheidsvoorwaarden omvat:
de kosten moeten zijn gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk;
de kosten moeten zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden;
de echtheid en het bedrag van de kosten moeten worden verantwoord.
Kosten die niet voldoen aan de voorwaarden van art.49 WIB92  worden fiscaal-technisch bij de verworpen uitgaven gevoegd, zodat ze bij wijze van correctie aan de boekwinst terug aan de belastbare winst worden gevoegd.

 

Lees ook andere artikels

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This