Facebook

BTW aftrek weetjes – autokosten

Door Vincent De Backer

8 maart 2017

Fiscaliteit is altijd in evolutie en dat geldt ook voor de BTW aftrekbaarheid van diverse kosten. Op sommige kosten mag jij of je boekhouder niet volledig de BTW aftrekken. Het meest gekende bij ondernemers luidt als volgt “de BTW op wagens is maar voor 50% aftrekbaar”, maar dat is niet helemaal waar. Naar aanleiding van de poll van vorige week op Facebook is er uit de bus gekomen dat jullie iets wilden lezen over BTW aftrekbaarheid, vandaar vandaag wat BTW kennis!

btw aftrekbaarheid autokosten

Lichte vracht of personenwagen

Gaat hem om een lichte vracht voor goederenvervoer, dan is de BTW doorgaans voor 100% aftrekbaar. Indien de lichte vracht af en toe ook privé gebruikt wordt, dan is er slechts BTW aftrek voor 85%. Gaat het echter om een lichte vracht die niet bestemd is voor goederenvervoer dan is de BTW aftrekbaar voor 35% behalve indien je wenst gebruik te maken van de een rittenadministratie. De opdeling beroeps/privé percentage zorgt dan voor de werkelijke BTW aftrekbaarheid. Dus voor alle duidelijkheid, de BTW op een lichte vracht is niet altijd 100% aftrekbaar.

Gaat het om een personenwagen, dan kan men opteren voor volgende systemen:

  • Rittenadministratie ( maximum 50% BTW aftrek )
  • Semi-forfaitair ( maximum 50% BTW aftrek )
  • Forfaitaire BTW aftrek ( forfaitair 35% BTW aftrek )

Welke formule kiezen

De formule die je best kiest is afhankelijk van je persoonlijke situatie en voorkeur. Iemand die veel kilometers aflegt is in de meeste gevallen het beste af met de rittenadministratie. Indien je geen zin hebt om een rittenadministratie bij te houden kan het ook voordelig zijn om te opteren voor de semi-forfaitaire formule. Deze formule berekent het privé gebruik als volgt:

% privégebruik = afstand woon-werk x 2 x 200 werkdagen + 6.000 private km, en dit delen door de totale afstand per kalenderjaar

Daarnaast laat de wetgever de belastingplichtige toe om te opteren voor de forfaitaire BTW aftrek op zijn personenwagen. De maximum aftrek bedraagt dan slechts 35%. Een bedrijfsleider met 2 bedrijfswagens ( één voor hem en één voor zijn vrouw ), mag voor de wagen van zijn vrouw geen gebruik maken van de forfaitaire BTW aftrek (35%) omdat het beroepsgebruik nihil is indien zij niet ingeschreven staat in de vennootschap. De bedrijfsleider moet sowieso wel voor beide wagens een voordeel alle aard op zijn verloningsfiche laten zetten. Bij meerdere personenwagens + lichte vracht zijn de verschillende formules ook niet altijd met elkaar combineerbaar.

Wat met de GSM, laptop, tablet, … ?

In boekhoudtermen spreken we van ‘roerende goederen’ die gemengd gebruikt worden. Af en toe doe je namelijk al eens een privé telefoongesprek met je smartphone van de vennootschap. Op deze roerende goederen mag jij of je boekhouder niet zomaar 100% BTW aftrekken. Ook hier is de BTW beperkt tot 75%. Indien je het werkelijk gebruik kan bewijzen mag je meer dan 75% BTW aftrekken maar indien je kiest voor de forfait dan is deze van toepassing op alle roerende goederen. Je mag dus bijvoorbeeld geen combinatie maken tussen werkelijk gebruik van de GSM en forfaitaire aftrek op de tablet.

Al deze regeltjes voor auto’s en roerende goederen zijn veranderd sinds 2013. Indien je hier nog nooit van gehoord hebt is het aangeraden om je toch beter te informeren bij de boekhouder.

Lees ook andere artikels

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This