Facebook

Privé vakantie betaald door de vennootschap

Door Vincent De Backer

1 maart 2017

Als zelfstandige moet je creatief omgaan met je beroepskosten om er voor te zorgen dat je zo weinig mogelijk belastingen moet betalen. Ondernemers proberen dan ook zoveel mogelijk uitgaven op hun vennootschap af te schuiven. Is het mogelijk om een privé vakantie te laten betalen via de vennootschap?

In België zijn kosten onderhevig aan enkele voorwaarden op dat de gemaakte kosten weldegelijk beroepskosten zijn. Een uitgave kan niet afgetrokken worden van de winst indien de voorwaarden niet vervuld zijn. Als bedrijfsleider van een vennootschap is het uiteraard makkelijk om sommige privé facturen te betalen met de vennootschapsrekening in plaats van de privé rekening. Mag dat zomaar van de fiscus? Ja dat mag, op voorwaarde dat de uitgave niet afgetrokken wordt van de beroepsinkomsten omdat het in dit geval om een privé uitgave gaat. Volgende privé uitgaven, betaald via de vennootschapsrekening, zien we dikwijls terugkomen :

  • Boodschappen in de supermarkt ( “ per ongeluk betaald met de verkeerde kaart “ )
  • Privé vakantie voor de zaakvoerder met zijn gezin
  • Te betalen saldo in de personenbelasting
  • Sociale bijdragen elk kwartaal
  • VAPZ bijdragen

 

privé vakantie betaald door de vennootschap

Rekening Courant zaakvoerder

 

De betaalde uitgaven mogen niet afgetrokken worden van de winst gezien hun privé karakter maar moeten weldegelijk ergens verwerkt worden in je boekhouding. Standaard zullen deze uitgaven geboekt worden op “ rekening courant zaakvoerder “ . Het is van vitaal belang dat je de stand van je rekening courant goed op volgt. Dit betekent of je een tegoed of schuld hebt aan je vennootschap. Wij raden je aan om contact op te nemen met je boekhouder indien je een bedrijfsleider bent van een vennootschap en nog nooit van deze term hebt gehoord. Mogelijks ben je al enkele jaren bezig en heb je een schuld opgebouwd aan je vennootschap. Laat deze niet te groot worden want hier worden grote debet intresten op aangerekend!

“Vincent, ik betaal elk kwartaal mijn sociale bijdrage via de vennootschap. Is dat erg?”

 

Ja en nee. Het kan zijn dat je privé te weinig geld hebt om de sociale bijdragen elk kwartaal te betalen. Indien de betaling geboekt wordt op rekening courant dien je ze simpel weg terug te betalen aan de vennootschap. Het kan ook verwerkt worden als een voordeel alle aard. Het feit dat je de sociale bijdrage betaald via de vennootschap zorgt er in dat geval wel voor dat je sociale bijdrage op sociale bijdrage betaald.

“Sociale bijdrage op sociale bijdrage?”

 

Jazeker, je jaarlijkse bezoldiging zal verhoogd worden met een voordeel alle aard, zijnde het bedrag aan sociale bijdragen die de vennootschap voorschiet. Gezien je bezoldiging daardoor stijgt, stijgt ook je netto beroepsinkomen als zelfstandige in de personenbelasting. Sociale bijdragen worden berekend op het netto beroepsinkomen. Je zal dus effectief extra personenbelasting moeten betalen. Het voordeel van deze techniek is wel dat je de sociale bijdrage niet moet terugbetalen aan de vennootschap en dat de sociale bijdrage aftrekbaar is als een bezoldiging.

“Betaal ik dan beter mijn sociale bijdrage en VAPZ bijdragen privé?”

 

Ja, je maandelijkse bezoldiging is te laag indien je dit privé niet kan betalen. VAPZ bijdragen kennen hetzelfde regime als de sociale bijdragen. Het is aangeraden om het brutoloon op te trekken naar een hoger niveau zodat de sociale bijdragen wel privé betaald kunnen worden.

Lees ook andere artikels

Volg ons op facebook

Heb je een idee voor een volgend artikel of wil je graag iets lezen over een bepaald topic? Stuur ons vandaag nog een bericht en wie weet gaat het volgende artikel geheel over jouw gekozen onderwerp. Deel & Like dit artikel op Facebook om de kennis door te geven aan je vrienden en kennissen!
Share This